Gabinet Dentystyczny Nowy Targ Rynek

gabinet stomatologiczny

W naszym gabinecie prowadzimy kompleksowe leczenie stomatologiczne pacjentów w różnym wieku. Wykonujemy zabiegi z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji i protetyki. Specjalizujemy się w chirurgii stomatologicznej i implantoprotetyce. Posiadamy ponad 16-letnie doświadczenie w zabiegach regeneracji kości i wszczepiania implantów zębowych. Cenimy sobie profesjonalizm i rzetelność, a przede wszystkim zadowolenie pacjentów korzystających z naszych usług. Wiedzę i doświadczenie sukcesywnie pogłębiamy poprzez udział w szkoleniach i konferencjach prowadzonych przez polskie i zagraniczne instytucje stomatologiczne.

nasz zespół

Daniel Uryga

Dr n.med., Lek. stom.
Specjalista chirurgii stomatologicznej
Daniel Uryga Absolwent Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wieloletni starszy wykładowca Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W roku 2012 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a w roku 2013 uzyskał tytuł specjalisty chirurgii stomatologicznej z oceną bardzo dobrą. W ramach kształcenia podyplomowego ukończył kilkadziesiąt kursów i szkoleń z zakresu chirurgii stomatologicznej, protetyki oraz implantologii. Corocznie uczestniczy w kilku ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach stomatologicznych. Autor prac, plakatów, prezentacji na kilku sympozjach stomatologicznych oraz artykułów z zakresu chirurgii stomatologicznej.
Gabinet Dentystyczny Nowy Targ Rynek

Katarzyna Macikowska

Lek. dent.
Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, studia ukończyła z wyróżnieniem w 2010 roku. Staż specjalizacyjny w dziedzinie chirurgii stomatologicznej odbywała w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej UJ CM, który zakończyła zdanym egzaminem państwowym. W roku 2017 ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim, a obecnie jest w trakcie przygotowania dysertacji doktorskiej. Ponadto w ramach działalności dydaktycznej, jako nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia ze studentami w języku polskim i angielskim w Instytucie Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest autorką licznych publikacji naukowych, które ukazały się drukiem, jak również były przedstawiane w formie wystąpień konferencyjnych. Celem poszerzania wiedzy i kompetencji zawodowych pani doktor uczestniczy w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach naukowych między innymi z zakresu medycyny estetycznej, która obok chirurgii stomatologicznej stanowi jedno z jej głównych zawodowych zainteresowań.

Joanna Bigosińska

Lek. dent.
W 2014 roku ukończyła Wydział Lekarsko-Stomatologiczny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, uzyskując dyplom lekarza stomatologa. Staż podyplomowy odbyła w Zakładzie Stomatologii Szpitala MSWiA w Krakowie. Od 2015 roku pracuje w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie na stanowisku młodszego asystenta. Od momentu zakończenia studiów nieustannie uaktualnia swoją wiedzę, głównie z zakresu stomatologii zachowawczej i endodoncji. Uczestniczy w kursach i wykładach prowadzonych zarówno przez polskich jak i zagranicznych wykładowców.

Dominika Hukowska

Lek. dent.
Ukończyła studia lekarsko-stomatologiczne na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Staż podyplomowy odbyła w Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie. Od roku 2017 pracuje jako młodszy asystent w Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej w Krakowie. Swoje zainteresowania ukierunkowała na stomatologię zachowawczą, endodoncję oraz odbudowę estetyczną. Podnosi swoje kwalifikacje, biorąc udział kursach i szkoleniach praktycznych z wyżej wymienionych dziedzin.

Małgorzata Sowińska

Lek. dent.
Specjalista chirurgii stomatologicznej
Staż specjalizacyjny w dziedzinie chirurgii stomatologicznej odbywała w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. W 2019 roku zdała Państwowy Egzamin Specjalistyczny w tej dziedzinie.
Uryga gabinet
Uryga gabinet 2
Uryga gabinet 2
Uryga gabinet 2